خانه اخبار دولت به مشکلات بیمه‌ای تاکسیرانان و اتوبوسرانان و واکسیناسیون آنها رسیدگی کند