خانه اخبار سازمان تامین اجتماعی: بیمه بیکاری تمام افراد ثبت‌شده در سامانه وزارت رفاه برقرار شد