خانه اخبار لزوم اصلاح «لایحه دائمی شدن همسان سازی» به نفع سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن