خانه اخبار هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان مجموع هزینه‌های بیمه سلامت در کرونا