خانه اخبار هماهنگی لازم با شرکت بیمه‌ برای ارزیابی خسارت پالایشگاه نفت تهران انجام شده است