خانه پرسمان

پرسمان

توسط مدیر
پرسماندسته بندی: بیمه وسایل نقلیه
فیلتر جستجوهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهپاسخ داده نشده
کارفرما چه زمانی می تواند از کارگر شکایت کند؟
پاسخ داده شدهنوید کاظمی پاسخ 3 ماه قبل • 
22 بازدید1 پاسخ0 رای
مدارک مورد نیاز خسارت در بیمه ثالث چیست؟
پاسخ داده شدهنوید کاظمی پاسخ 4 ماه قبل • 
58 بازدید1 پاسخ0 رای
بیمه شخص ثالث قابل فسخ است؟
پاسخ داده شدهنوید کاظمی پاسخ 4 ماه قبل • 
33 بازدید1 پاسخ0 رای
سرقت درجا به چه معناست؟
پاسخ داده شدهنوید کاظمی پاسخ 4 ماه قبل • 
44 بازدید1 پاسخ0 رای
در کدام تصادفات صحنه تصادف نباید از بین برود؟
پاسخ داده شدهنوید کاظمی پاسخ 4 ماه قبل • 
41 بازدید1 پاسخ0 رای