خانه آیا مرخصی استعلاجی در دوران بارداری به دلیل مشکلات بارداری، بر مدت مرخصی ۹ ماهه بعد از زایمان تاثیر گذار است؟ چه ارتباطی بین مرخصی استعلاجی و مرخصی دوران شیردهی وجود دارد؟