خانه آیا می شود برای باشگاه وزنه برداری و یکی از مربیانش که اقدام به تزریق دارو می نماید بیمه خریداری نمود؟برای اشخاص ثالث چطور؟