خانه اگر فرزندی که زیر 18 سال است مشغول به کار شود و مطابق قانون حقوق و بیمه داشته باشد آیا حق اولادی که پدرش دریافت می کند قطع می شود؟