خانه در بیمه آتش سوزی اگر نوع موجودی انبار تغییر کند،آیا باید به شرکت بیمه اعلام کرد؟