خانه فردی که۴۲ سال سن دارد و خانم می باشد و ۱۵ سال سابقه بیمه دارد.با چه شرایطی می تواند بازنشسته شود؟