خانه چه خسارتهایی در بیمه‌نامه حوادث از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج می‌باشند؟