خانه درصورت سرقت کلی خودرو، بیمه‌گر طی چه مدت می‌بایست خسارت بیمه‌گذار (ذینفع) را بپردازد؟