خانه پرسمان

پرسمان

توسط مدیر
فیلتر جستجوهمهبی پاسخحل شدهبسته شدهپاسخ داده نشده
چه خطراتی در بیمه حوادث ‌بیمه می‌شوند؟
بی پاسخkhosravi پرسش را مطرح کرد 1 روز قبل • 
0 بازدید0 پاسخ0 رای
در بیمه حوادث مقصود از حادثه چه می باشد؟
بی پاسخfaridi پرسش را مطرح کرد 1 روز قبل • 
0 بازدید0 پاسخ0 رای
نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟
بی پاسخsadeghi پرسش را مطرح کرد 1 روز قبل • 
1 بازدید0 پاسخ0 رای
خطر در گستره علم ایمنی به چه معنا است؟
بی پاسخdayeri پرسش را مطرح کرد 1 روز قبل • 
0 بازدید0 پاسخ0 رای
از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چه حادثه ای است؟
بی پاسخbaharvand پرسش را مطرح کرد 1 روز قبل • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
در چه مواردی بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه حوادث را فسخ نماید؟
بی پاسخطیبی پرسش را مطرح کرد 10 ساعت قبل • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
در چه مواردی بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه حوادث را فسخ نماید؟
بی پاسخطیبی پرسش را مطرح کرد 10 ساعت قبل • 
0 بازدید0 پاسخ0 رای
منظور از دفاع مشروع بیمه شده در بیمه حوادث چیست ؟
بی پاسخطیبی پرسش را مطرح کرد 10 ساعت قبل • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
بیمه شخص ثالث قابل فسخ است؟
بی پاسخmehrab پرسش را مطرح کرد 2 هفته قبل • 
3 بازدید0 پاسخ0 رای
آیا شکستگی دست و پا هم شامل حوادث می شود؟
بی پاسخmirzaee پرسش را مطرح کرد 2 هفته قبل • 
5 بازدید0 پاسخ0 رای
مقصود از بیمه حوادث گروهی چیست؟
بی پاسخmirzaee پرسش را مطرح کرد 2 هفته قبل • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای
مقصود از ذینفع در بیمه نامه حوادث کیست؟
بی پاسخdelavari پرسش را مطرح کرد 2 هفته قبل • 
4 بازدید0 پاسخ0 رای